Γνωμοδότηση Ε.Π.Ζ. για την αναγνώριση της οδού που συνδέει τον οικισμό του Φρυνίου με την εκτός σχεδίου περιοχή Άγιος Ιωάννης Αντζούσης, ως προϋφιστάμενη του 1923, όπως αυτή εμφανίζεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:2000 με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: ξεκινά από τα όρια του οικισμού Φρυνίου, διέρχεται από τις περιοχές Βαρκό, Φρύνι - Ρίζο και καταλήγει στην περιοχή Άγιος Ιωάννης Αντζούσης (σημεία Α102, Β119).

Αριθμός Απόφασης:

13

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

23/11/2022

Συλλογικό Όργανο:

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Συννημένα: