Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης πρόσληψης οχτώ (8) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες πυρασφάλειας του Δήμου Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

143

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

14/06/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: