Απόφαση Ε.Π.Ζ. για εκλογή Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Λευκάδας

Αριθμός Απόφασης:

1

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

06/02/2023

Συλλογικό Όργανο:

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Συννημένα: