Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης της απευθείας εξαγοράς ακινήτου για λόγους δημόσιας ωφέλειας για την ολοκλήρωση του έργου ««Διανοιξη –διαμόρφωση οδού στο Φρύνι Λευκάδας»,

Αριθμός Απόφασης:

205

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

06/09/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: