Απόφαση Δ.Σ. για τροποποίηση εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου Λευκάδας, Τομέας Ι, (Ιστορικός Τόπος) επί της δημοτικής οδού ΔΑΙΡΠΦΕΛΔ στην ειδική θέση «Κάτω Βρύση», φερόμενης ιδιοκτησίας των κα. Φωτεινού Ουρανίας του Θεοδώρου, Φωτεινού Αλεξάνδρας του Θεοδώρου, Φωτεινού Μαρίας του Θεοδώρου και Σταματέλου Ελένης του Χαραλάμπους σε συμμόρφωση (δικαστικής απόφασης) της αριθ. Α130/2022 Απόφασης Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου .

Αριθμός Απόφασης:

204

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

06/09/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: