Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης της Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων (ΟΠΔ) Δήμου Λευκάδας και των Νομικών του Προσώπων, για το έτος 2023.

Αριθμός Απόφασης:

44

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

04/03/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: