Απόφαση Ο.Ε. περί αποδοχής επιχορήγησης του Δήμου Λευκάδας για την προμήθεια δύο δεξαμενών ύδατος χωρητικότητας 250 m2 έκαστη, για τις περιοχές της Τ.Κ. Βλυχού και του οικισμού Φρυνίου της Δ.Κ. Λευκάδας του Δήμου Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

81

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

10/03/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: