Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης της υπ΄αριθ. 19/2021 απόφασης Ε.Π.Ζ. που αφορά σε τροποποίηση εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου Λευκάδας, Τομέας Ι, (Ιστορικός Τόπος) επί των δημοτικών οδών Βεντούρα και Δοξαρά, φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Κων/νου Καρβούνη, σε συμμόρφωση (δικαστικής απόφασης) της αριθ. Α178/2021 Απόφασης Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου.

Αριθμός Απόφασης:

181

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

29/12/2021

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: