Απόφαση Δ.Σ. έκδοσης διαπιστωτικής πράξης συγκρότησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας» για την δεύτερη διετία έως το τέλος της δημοτικής περιόδου 31-12-2023.

Αριθμός Απόφασης:

180

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

29/12/2021

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: