Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης της υπ΄αριθ. 20/2021 απόφασης Ε.Π.Ζ. που αφορά σε αναγνώριση της οδού που συνδέει την κύρια δημοτική οδό Καραβέλα (ΦΕΚ 47/Α/08-02-1956) με την επαρχιακή οδό Λευκάδα – Βασιλική (ΦΕΚ 47/Α/08-02-1956), ως προϋφιστάμενης του 1923.

Αριθμός Απόφασης:

182

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

29/12/2021

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: