Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης των υπ΄ αριθ. 3,4,14,20/2020 & 2,6,7,12,21/2021 γνωμοδοτήσεων Ε.Π.Ζ. που αφορούν σε υποβληθείσες ενστάσεις επί της ανάρτησης του υπό επανέγκριση Ρυμοτομικού Σχεδίου των οικισμών Λυγιάς - Καρυωτών (Σπασμένη Βρύση) Δ. Λευκάδας

Αριθμός Απόφασης:

8

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

28/01/2022

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: