Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή παραίτησης δημοτικού συμβούλου, τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Διαδημοτικού Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας» & αντικατάστασή του.

Αριθμός Απόφασης:

9

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

28/01/2022

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: