Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, του έργου «Συνδέσεις παροχών και κάθετων κλάδων στο νέο δίκτυο ύδρευσης Απόλπαινας -Λευκάδας»

Αριθμός Απόφασης:

16

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

01/02/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: