Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης του 2ου ΑΠΕ του έργου «ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΜΒΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ)».

Αριθμός Απόφασης:

15

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

01/02/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: