Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την εκδήλωση σεισμών του Δήμου Λευκάδας, με κωδική ονομασία «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ».

Αριθμός Απόφασης:

61

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

20/04/2022

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: