Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών του Δήμου Λευκάδας, με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ».

Αριθμός Απόφασης:

60

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

20/04/2022

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: