Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της έκθεσης εσόδων - εξόδων Γ’ τριμήνου 2021 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού.

Αριθμός Απόφασης:

179

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

29/12/2021

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: