Απόφαση Δ.Σ. επί της σύμφωνης γνώμης της επιτροπής ονομασίας οδών, πλατειών κλπ του άρθρου 19 του ν. 4071/12 Ν. Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

232

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

06/11/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: