Απόφαση Δ.Σ. για συμπλήρωση της 198/2023 απόφασής του, σχετικά με έγκριση υποβολής πρότασης για συνέχιση λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Λευκάδας στο πλαίσιο της με κωδικό ΙΟΝ05 Α/Α ΟΠΣ:929/7-8-2023 Α.Π. ΟΙΚ. 2158 Πρόσκλησης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα Ιόνια Νησιά σχετικά με τον προϋπολογισμό λειτουργίας της δομής.

Αριθμός Απόφασης:

233

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

06/11/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: