Απόφαση Δ.Σ. για 1η παράταση χρονοδιαγράμματος προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Λευκάδας και την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για την υλοποίηση έργου: «Επισκευές λόγω σεισμού στο Γυμνάσιο Βασιλικής».

Αριθμός Απόφασης:

183

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

21/08/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: