Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της αρ. 115/2023 απόφασης Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Λ. περί έγκρισης 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.

Αριθμός Απόφασης:

182

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

21/08/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: