Απόφαση Δ.Σ. για αντικατάσταση μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λευκάδας».

Αριθμός Απόφασης:

196

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

21/08/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: