Απόφαση Ε.Π.Ζ. για χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής –μουσικών οργάνων για το κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος εντός τουριστικού καταλύματος με την επωνυμία «ΑΙΓΛΗ» ιδιοκτησίας του Εμμανουήλ Μανωλικάκη με περιγραφή δραστηριότητας «ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ» που βρίσκεται στην οδό Πηνελόπης 4 στην Λευκάδα, ύστερα από γραπτό αίτημα προς τον πρόεδρο της Ε.Π.Ζ. συνοδευόμενο από νεώτερα στοιχεία.

Αριθμός Απόφασης:

10

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

11/07/2023

Συλλογικό Όργανο:

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Συννημένα: