Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή παραίτησης τακτικού μέλους (δημότισσας) του Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας» & αντικατάστασή του.

Αριθμός Απόφασης:

10

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

28/01/2022

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: