Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή παραίτησης τακτικού μέλους της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής του Δήμου Λευκάδας & αντικατάστασή του

Αριθμός Απόφασης:

12

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

28/01/2022

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: