Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή παραίτησης Δημοτικού Συμβούλου, τακτικού μέλους Πενταμελούς Επιτροπής παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Λευκάδας & αντικατάστασή του.

Αριθμός Απόφασης:

11

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

28/01/2022

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: