Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου:« ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» ανάδοχος: ΖΑΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.

Αριθμός Απόφασης:

267

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

11/12/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: