Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: « ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» ανάδοχος: ΖΑΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.

Αριθμός Απόφασης:

266

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

11/12/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: