Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση άδειας ίδρυσης υπάρχουσας επιχείρησης «Καταστήματος Λιανικής Διάθεσης Τροφίμων & ποτών» λόγω κτιριακής επέκτασης , στην εταιρεία ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ. εντός οικισμού Καλλιγωνίου Λευκάδας Δήμου Λευκάδας, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 ν. 2323/1995.

Αριθμός Απόφασης:

132

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

08/10/2021

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: