Απόφαση Δ.Σ. για ηλεκτροδότηση αντλητικού συγκροτήματος στην θέση «αποθήκες ΟΤΕ Φρυνίου Λευκάδας» Δήμου Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

131

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

24/09/2021

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: