Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με την υποβολή από την Δ/νση Δασών Λευκάδας, στο Ελληνικό Κτηματολόγιο, δήλωσης ιδιοκτησίας υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου στις υπό κτηματογράφηση περιοχές του Δήμου Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

21

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

04/02/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: