Απόφαση Δ.Σ. για δημοπράτηση ή μη, τριών οικίσκων καντινών στη θέση Πόρτο Κατσίκι κοιν. Αθανίου Δ.Ε. Απολλωνίων λόγω λήξης του μισθώματος.

Αριθμός Απόφασης:

59

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

20/03/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: