Έκδοση ψηφίσματος επί του σχεδίου νόμου του ΥΠΕΝ για την δημιουργία Ανεξάρτητης Αρχής για την εποπτεία των φορέων παροχής υπηρεσιών ύδατος.

Αριθμός Απόφασης:

58

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

20/03/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: