Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας και το τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΥ: ΠΕΡΙΟΧΗ Α - ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΜΒΟΣ», ανάδοχος: ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

Αριθμός Απόφασης:

241

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

06/11/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: