Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2ος ΑΠΕ) και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΥ : ΠΕΡΙΟΧΗ Α- ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΜΒΟΣ».

Αριθμός Απόφασης:

242

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

06/11/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: