Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ου ΑΠΕ & 1ης ΣΣΕ του έργου: "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟΥ (ΑΥΛΑΙΜΩΝ)" ,αναδόχου Ηλία Περδικάρη

Αριθμός Απόφασης:

213

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

06/09/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: