Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», πρ/σμού 1.892.000,00 €, αναδόχου ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

Αριθμός Απόφασης:

214

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

06/09/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: