Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΧΑΡΑΔΙΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου ΛΕΩΝΙΔΑ-ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΡΑΚΑΤΟΥ, πρ/σμού 19.215,00 €

Αριθμός Απόφασης:

172

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

19/07/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: