Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Κατεπείγουσες εργασίες αποκατάστασης αργολιθοδομής κοινότητας Πινακοχωρίου Δήμου Λευκάδας», προϋπολογισμού 12.000,00 € με Φ.Π.Α.

Αριθμός Απόφασης:

171

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

19/07/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: