Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών -Τακτοποιητικού του έργου: «Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Λευκάδας».

Αριθμός Απόφασης:

209

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

06/09/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: