Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Έργα διαμόρφωσης δημοτικών οδών περιοχής Αγίου Μηνά» προϋπολογισμού 200.000,00 €»

Αριθμός Απόφασης:

210

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

06/09/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: