Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 7ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ -ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ αναδόχου: "ΓΑΙΟΣΤΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ε.Ε."

Αριθμός Απόφασης:

174

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

19/07/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: