Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση ή μη, άδειας εγκατάστασης υπογείων καλωδίων μέσης τάσης ΔΕΗ από υποσταθμό ΔΕΗ Πλατυστόμων έως Περιγιάλι για την ηλεκτροδότηση των νήσων Σπάρτης και Σκορπιού (σχετ. η υπ΄αριθ. 19/2023 αποφ. Ε.Π.Ζ.)

Αριθμός Απόφασης:

24

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

30/01/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: