Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση ή μη, κανονισμού λειτουργίας περιοδικών πεζόδρομων στην κοινότητα Βασιλικής του Δήμου Λευκάδας (σχετ. η υπ΄αριθ. 8/2023 απόφαση ΕΠΖ).

Αριθμός Απόφασης:

144

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

20/06/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: