Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση ή μη συμμετοχής του Δήμου Λευκάδας στην υπό σύσταση Αστική Εταιρεία μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα με νομική προσωπικότητα με την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΜΠΛΕ ΔΗΜΩΝ».

Αριθμός Απόφασης:

154

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

16/12/2022

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: