Απόφαση Δ.Σ. για την εξουσιοδότηση εισηγητή εκκαθάρισης δαπάνης και υπεύθυνου λογαριασμού του έργου 2022ΝΑ25500000 «Επιχορήγηση των ΟΤΑ για «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες », για την διενέργεια εμβάσματος μέσω της εφαρμογής e-ΠΔΕ.

Αριθμός Απόφασης:

156

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

16/12/2022

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: