Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση ή μη της 6ης παράτασης προθεσμίας χρονοδιαγράμματος της μελέτης με τίτλο: "Μελέτη Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) για το Δήμο Λευκάδας".

Αριθμός Απόφασης:

248

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

06/11/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: