Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ», ανάδοχος: ΖΑΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.

Αριθμός Απόφασης:

249

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

06/11/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: