Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση κατασκευής έργου σε δημοτικό δρόμο από ιδιώτη και παραχώρησή του σε κοινή χρήση.

Αριθμός Απόφασης:

47

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

04/03/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: