Απόφαση Δ.Σ. περί τροποποίησης επιτρεπόμενων χρήσεων γης στην περιοχή της εγκεκριμένης πολεοδομικής μελέτης (περιοχή επέκτασης) τμήματος της πολεοδομικής ενότητας του Δ. Λευκάδας, στο Ο.Τ. ΚΦ432, για την χωροθέτηση Δημοτικού Διοικητηρίου.

Αριθμός Απόφασης:

46

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

04/03/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: